Què és BBFPro?

Concepte

BBF Pro és el nom que rep tota l’àrea de negoci orientada al professional del sector durant el Barcelona Beer Festival. Sota aquesta nomenclatura s’agrupen totes les accions que es procuren des de l’organització amb el fi de maximitzar les oportunitats a tots els professionals assistents i fer que l’experiència BBF sigui el més productiva possible.

Objectius

 • Que el BBf es consolidi com el lloc de trobada anual per als professionals del sector de tota Espanya.
 • Actuar com a plataforma i nexe a través del qual potenciar el desenvolupament de negoci de tot professional vinculat.
 • Fomentar i contribuir al creixement del sector de la cervesa artesana.
 • Ser un aparador que permeti exhibir i gaudir de la cervesa de qualitat com aportació per a generar més canals de distribució.

Accions

 • BBF Pro Meet: Un aperitiu com a acte de benvinguda i primer punt de trobada per a tots els professionals.
 • BBF Pro Expo: Fira d’exposició d’estands que conviu de forma integrada amb el festival però amb entitat pròpia.
 • Guia Pro:
  • Informació específica de tots els expositors de la BBF Pro Expo,
  • Llistat de distribuïdors recomanats
  • Informació de les activitats que tenen lloc durant el Barcelona Beer Festival.
 • Conferències i ponències amb contingut d’interès per al públic professional.
 • Eines i activitats de networking per a que les empreses que assisteixen al festival puguin establir contacte entre elles i acordar reunions.
 • Meeting Point: Una sala d’ús exclusiu per a professionals disponible com a espai de reunions.